Edukacja

poradnik ucznia.indd

Za pośrednictwem projektu Cyfrowa klasa patronacka HENDO uczestniczymy w kształceniu fachowców z branży monter suchej zabudowy – prace okładzinowe.

Przygotowaliśmy materiały szkoleniowe w postaci podręcznika, e-podręcznika i filmów instruktażowych. 

Projekty edukacyjne prowadzimy we współpracy z portalem edukacyjnym ezawodowcy.pl, w ramach kampanii Twoja Branża – Twoja Przyszłość, której celem jest dostarczenie szkołom podstawowym – doradcom zawodowym, rodzicom, uczniom – e-materiałów o poszczególnych branżach.